Alle mentoren van de Stichting Mentorschap Amsterdam krijgen ondersteuning en begeleiding bij het mentorschap. De introductiecursus is de opstap voor de kandidaat-mentor en maakt deel uit van het selectieproces binnen de werving.

De stichting organiseert themabijeenkomsten, vaak met externe deskundigen, over bijvoorbeeld ziektebeelden of regelgeving waar u mee te maken kunt krijgen. 

In intervisiegroepen van maximaal 8 mensen bespreekt u met collega-mentoren uw activiteiten ten behoeve van uw cliënt. U kunt eventuele problemen of lastige afwegingen daar bespreken.