Als mentor draagt u wezenlijk bij aan kwaliteit van leven van de meeste kwetsbare mensen in onze stad.

Die verantwoordelijkheid hoeft u niet helemaal alleen te dragen. U kunt altijd een beroep doen op de medewerkers van het bureau en u hebt regelmatig contact met andere mentoren.

Vaardigheden waarop een beroep wordt gedaan:

  • communicatie kunnen afstemmen op de cliënt en verschillende betrokkenen (zorgverlener, arts, mantelzorgers of soms de familie)

  • creativiteit door bijvoorbeeld met nieuwe vragen of ideeën te komen

  • moed om beslissingen te nemen over de zorg (als dat nodig is met steun van SMA)

  • schrijven van een logboek over uw werkzaamheden