IMG 4789-klein1-400x225

Mentorschap is een specifieke vorm van vrijwilligerswerk. Iemand vertegenwoordigen bij beslissingen over behandeling en zorg is heel verantwoordelijk werk en is geen eenvoudige taak. Het kan veel voldoening geven dat je iemand die dat echt nodig heeft, kunt ondersteunen op zo’n belangrijk terrein van het leven. Maar het vraagt ook nogal wat van je. Een aantal mentoren van onze stichting hebben samengevat wat van een mentor mag worden verwacht.

Omgang met uw cliënt

Om uw cliënt goed te kunnen ondersteunen en vertegenwoordigen, moet u een vertrouwensband met hem opbouwen en onderhouden.

U neemt uw cliënt en diens wensen serieus maar hebt daarbij oog voor de mogelijkheden en beperkingen die uw cliënt op dat vlak heeft. U behartigt het belang van uw cliënt zoveel mogelijk samen met uw cliënt. U probeert de zelfredzaamheid van uw cliënt te ondersteunen.

Onafhankelijke positie

Het belang van de cliënt staat voor u centraal en u stelt u onafhankelijk op. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de adviezen en keuzes van verzorgers, artsen en andere hulpverleners – hoe deskundig die ook zijn. Daarbij wilt u niet op de stoel van de behandelaar gaan zitten.

Breder dan zorg

U krijgt te maken met gesprekspartners op het terrein van de zorg maar ook daarbuiten. Zo is er vaak een bewindvoerder die de financiën regelt. Met al deze partijen overlegt u zo nodig.

Soms wordt er meer van u gevraagd

Soms doet een situatie of een partner in de zorg een beroep op u dat uitgaat boven de rol van de mentor zoals de wet die omschrijft. Daarbij kan uw rol gaan lijken op die van een mantelzorger of een zorgvrijwilliger. Een deel van die taken vallen in het takenpakket van de verzorgende instellingen maar dat is niet altijd het geval. Als iemand zelfstandig woont en geen netwerk heeft, moet er vaak van alles georganiseerd worden. Bijvoorbeeld voor reparaties of tuinonderhoud. Soms kunnen andere vrijwilligersorganisaties hierbij helpen. Maar als uw cliënt de deur niet open doet, moet er iemand zijn om de klusvrijwilliger binnen te laten en te vertellen wat er gedaan moet worden. Voor dit soort vragen kunt u komen te staan.

Tijdsbeslag

Gemiddeld besteedt de vrijwillige mentor 6-8 uur per maand aan het bezoeken van de cliënt, intervisie, scholing en administratie. In totaal komt dat neer op 75 tot 100 uur per jaar; veel meer dan de 17 uur die de wet noemt voor betaald mentorschap. Een vrijwillige mentor kan daardoor meestal meer aandacht besteden aan de belangen van de cliënt.

Ook naast een fulltime baan is het mentorschap goed mogelijk. U kunt uw mentorbezoeken zelf plannen, SMA-bijeenkomsten vinden ook vaak ‘s avonds of op zaterdag plaats en met uw intervisiegroep plant u zelf de bijeenkomsten.