Huge portrait image

Onze missie

Wij geven betrokken en zorgvuldig vorm aan wettelijk mentorschap. Daarom matchen wij cliënt en mentor één op één, treffen zij elkaar om de week en vragen we een inzet die verder gaat dan het in de Wet Mentorschap genoemde aantal van 17 uur per jaar.

Onze stichting levert samen met de vaste mentor datgene wat nodig en wenselijk is om onafhankelijk belangen te behartigen vanuit het gedachtegoed van de cliënt. Samen trekken we op met de cliënt, zorgverlener en mogelijke andere betrokkenen. Daarbij hanteren we de geldende kwaliteitsnormen.

Wij zijn er voor elkaar, onze mentoren én cliënten met het hoofd koel en het hart warm.

Onze visie

Iedereen die moeite heeft zelfstandig regie te houden heeft recht op onafhankelijke behartiging van immateriële belangen.

Onze waarden

Betrokkenheid en verbinding

Onze mentoren doen het niet voor het geld maar om als vrijwilliger een maatschappelijke bijdrage.

Van onze vrijwilligers vragen wij een aanzienlijk grotere ureninzet dan waar de wet Mentorschap van uitgaat. Dat geeft meer mogelijkheden voor persoonlijk contact en overleg.

Belanghebbenden, zorgverleners, publiek en pers kunnen altijd bij ons terecht voor inhoudelijke vragen over mentorschap.

Wij verdiepen ons in de wereld om ons heen en zullen relevante ontwikkelingen in de samenleving, de rechtspraak en het sociale domein zo nodig vertalen in het mentorschap waar wij voor staan.

Wij gaan samenwerkingen aan en trekken op met onder andere de Gemeente Amsterdam om gezamenlijk onze doelen te bereiken.

Zorgvuldigheid en professionaliteit

De rol van mentor is een verantwoordelijke taak. Kwetsbare mensen mogen rekenen op zorgvuldige afwegingen van hun belangen en geborgde continuïteit daarin.

Zorgvuldig werken zit in onze genen. Daarom wordt iedereen vanuit zijn rol als vaste mentor, bureauvrijwilliger, coördinator of bestuurslid aangesproken op integriteit en verantwoordelijkheid.

Wij leggen verantwoording af van de zorg die wij bieden aan cliënten en van de werkzaamheden van de organisatie als geheel.  Het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele Bewind en Mentorschap en Mentorschap Nederland toetsen jaarlijks de kwaliteit van ons werk.

Diversiteit en nuchterheid

Onze stichting is kleurrijk Amsterdams. We denken en werken vanuit en met creativiteit, vrijheid en nuchterheid. Wat werkt behouden we en waar we vastlopen zoeken we nieuwe paden. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn harde werkers die zich vanuit oprechte betrokkenheid voor hun medemens inzetten. We gaan zuinig om met de beschikbare middelen en maken keuzes op basis van de meerwaarde.