Gemeenten zijn op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor het ondersteunen van kwetsbare burgers. Bij de invoering van deze wet in 2015 is de toegang tot intramurale zorg verder beperkt. Steeds meer kwetsbare mensen moeten steeds langer thuis wonen. Daaronder zijn ook steeds meer mensen die niet of nauwelijks een netwerk of familie hebben. Voor hen is goede vertegenwoordiging noodzakelijk.

De gemeente Amsterdam werkt met ons samen om te bevorderen dat mentorschap en SMA beter bekend worden. Dat is immers nodig om te zorgen dat zij die vertegenwoordiging nodig hebben daar ook op passende wijze toegang toe hebben. Info van de gemeente staat hier.

Gemeente Amsterdam Informeert en AT5 maakten met ons dit filmpje om de Wet Mentorschap meer bekend te maken.

Bij de aanvragen voor mentorschap gaat het in 6 van de 10 gevallen om situaties waar sprake is van grensoverschrijdend gedrag (op emotioneel, fysiek en/of financieel gebied). Vaak is er op het moment van de aanvraag al schade toegebracht. Een betere bekendheid van mentorschap maakt het mogelijk om in een eerder stadium in te grijpen bij mensen die steeds afhankelijker worden van zorg en ondersteuning terwijl zij steeds minder in staat zijn om voor zichzelf op te komen.