Deze pagina moet inhoudelijk worden herzien

Graag input van Shou Kee

Uw donatie? steun heeft direct effect naar de praktijk van de dag. Naast algemene steun zijn er drie belangrijke onderwerpen waaraan u kunt bijdragen.

 • Stichting: steun ons in het algemeen.

 • Client: steun een cliënt met zeer beperkte financiën die geen aanspraak kan maken op bijzondere bijstand. De donatie kan gebruikt worden voor was- of kapperskosten of voor een middagje uit met ondersteuning van de mentor.

 • MentorPluim: steun ons zodat we de jaarbijeenkomst wat extra glans kunnen geven. Dit doen we bijvoorbeeld door de mentor een passende attentie te geven.

 • Kwaliteit Mentorschap: steun de mentor door een bijdrage in professionele intervisiebegeleiding en deskundigheidsbevordering.

Doneren gaat in drie eenvoudige stappen.

 • Kies het onderwerp dat u aanspreekt

 • Kies het bedrag dat u wilt doneren

 • Kies of u eenmalig of periodiek wilt doneren*

 • Kies betaalroute CreditCard, Ideal (evt. bankbetaalapp.) of machtiging

U kunt ook jaarlijks een terugkerende gift doen. Deze is met een overeenkomst aftrekbaar van de belastingen. Info hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

De door ons vooringevulde overeenkomst treft u hier: [ doc volgt ]

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

U kunt de Stichting Mentorschap Amsterdam financieel steunen. De belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 dit is waarschijnlijk al een tijdje geleden geschreven? gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Gegevens voor financiële donatie

IBAN NL 16 ABNA0590078917

Kamer van Koophandel 34 355 833

Fiscaalnummer 82 11 72505

Statutaire naam Stichting Mentorschap Amsterdam

Nieuwe Herengracht 18

1018 DP Amsterdam

Tel 085-4874085

Nalatenschap

Als het werk van SMA u aanspreekt en u het prettig vindt om nu al iets te regelen voor als u er niet meer bent, kunt u overwegen SMA steunen met een legaat. Daarover hoeft geen erfbelasting betaald te worden, zodat het bedrag volledig ten goede komt aan het werk van onze stichting. Wij adviseren u om, als u dit wilt doen, hierover contact op te nemen met een notaris.

U kunt Stichting Mentorschap Amsterdam ook op een bijzondere wijze steunen in de vorm van een legaat.

Nadenken over een testament, en dus over wat er gebeurt als u er niet meer bent, is geen alledaags onderwerp. Terwijl het een geruststellend idee kan zijn te weten dat zaken goed geregeld zijn zoals u dat zou willen.

Uw nalatenschap aan een goed doel is vrij van successierecht zodat uw geld volledig ten goede komt aan het werk onze stichting. Als u deze stap overweegt, adviseren wij u om contact op te nemen met een notaris.

Een bijdrage in natura

Er zijn nog heel veel andere manieren om ons te ondersteunen. Bijvoorbeeld:

 • Deskundigheidsbevordering aan mentoren als trainer of expert.

 • Catering bijeenkomsten of attenties voor mentoren

 • Cursusruimte,

 • Tweedehands  kantoormeubelen of computerapparatuur.

 • Juridische adviezen aan de stichting,

 • Enzovoort…